Priser

Priser på konverteringerne bestemmes dels af det format, du leverer til os, dels af den kompleksitet bogen har i sin struktur.

Vi sender gerne vores priser på anmodning. Udfyld nedenstående formular,

Ønsker du et konkret og uforpligtende tilbud på en digital fil, så som PDF, Word eller InDesign, udfyld formularen og upload filen på denne side >>

Ønsker du en prisvurdering på konvertering af en trykt bog til EPUB – eller andre formater så som MOBI eller PDF – udfyld formularen på denne side >>

Ønsker du information om vores generelle priser kan du anmode om prisliste ved at udfylde nedenstående:

[formidable id=”11″]